Branchenyt Jura

Nordiskcampingudstyr.dk frataget e-mærket

8. juli 2020

På grund af manglende efterlevelse af påbud fremsat af e-mærket, har webshoppen nordiskcampingudstyr.dk mistet sit e-mærke.

Påbuddet fra e-mærket skete efter en række henvendelser fra kunder, der oplevede ikke at kunne komme i kontakt med shoppen, at deres reklamationer ikke blev behandlet samt at pengene blev hævet selvom varen ikke var modtaget. Således sker fratagelsen med afsæt i følgende punkter fra retningslinjerne for e-mærket:

Pkt. 8.1.2 Når en erhvervsdrivende ikke inden for en nærmere fastsat frist har rettet forhold, der er påpeget i forbindelse med eksempelvis løbende kontrol, stikprøve eller en konkret henvendelse, og pkt. 8.1.1 Når en erhvervsdrivende har overtrådt e-mærkets retningslinjer eller intentionerne bag e-mærket.

Eventuelle henvendelser omkring fratagelsen kan rettes til jura@emaerket.dk.

©2020 emaerket.dk