Den rette placering af e-mærket gav 11% øget omsætning

Hvilken påvirkning har e-mærket på webshoppens omsætning? Dette spørgsmål har vi sammen med et digitalt bureau og vores medlem pro-dress.com undersøgt nærmere. I denne case kan du læse om, hvordan en ideel placering af e-mærket – baseret på vores anbefaling – gav pro-dress.com en markant stigning i deres omsætning på hele 11% i testperioden på 3 måneder.

  • Konvertering
  • e-mærket-logo
Pro-dress case.

11%

Øget omsætning

33%

Øget mobilomsætning

5%

Fald i bouncerate

Pro-dress splittest

Effekten testet med professionel splittest

I testen er forstyrrende elementer blevet fjernet omkring købsknappen, og der er foretaget splittest på denne A/B-opdeling:

A. Telefonnummer i topheader, hvor det normalt har plads – ikke noget e-mærke på webshoppen.

B. Telefonnummer udskiftet med et e-mærke i topheader.

Testen er foretaget af eksternt bureau, Ambition A/S, der har speciale i splittests. Testen er udført i Google Optimize.

Splittestens resultater taler deres eget tydelige sprog:

  • Antal transaktioner: Original: 543, e-mærket: 612
  • Omsætning: + 11% med e-mærket-varianten
  • Signifikans 95%
  • Forbedring af konverteringsraten på tværs af alle kanaler med e-mærket-varianten.
  • Kvinder konverterer 17% bedre med e-mærket-varianten.
  • Samtidigt ses der for kvinder også et fald i bounceraten (-5%) samt en lille forbedring i antal sidevisninger.
  • Det er primært mobil (+33%), hvor konverteringsrate og omsætning er steget. På desktop ses en mindre forbedring (4%).
  • Ser man på selve konverteringsraten, så er der en forbedring med e-mærket for nye besøgende (new visitor) på 16%, mens besøgende der har været på sitet før (returning visitor) konverterer 12% mere.
Pro-dress splittestens resultater.
©2023 emaerket.dk