Den rette placering af e-mærket gav 11% øget omsætning

I efteråret 2019 satte vi – i samarbejde med et digitalt bureau – en 3 måneders splittest op for vores medlem pro-dress.com. En bedre placering af mærket og brug af det korrekte logo, gav webshoppen en markant stigning i deres omsætning – faktisk steg deres omsætning med hele 11%.

11%

Øget omsætning

33%

Øget mobilomsætning

5%

Fald i bouncerate

Pro-dress webshop

Pro-dress.com henvendte sig i første omgang til os på baggrund af en splittest, de selv havde udarbejdet, som havde udmundet i et noget andet billede. Dette gjorde dem naturligvis urolige for, om e-mærket havde en negativ effekt på omsætningen, og de var derfor ikke sikre på, om de ønskede at fortsætte som medlem. De ville dog gerne have vores syn på, om de brugte mærket optimalt, og om der kunne optimeres på placering eller udformning.

Webshoppens egen splittest bestod i denne A/B opdeling:

A. Et stort e-mærke ved siden af købsknappen.

B. Intet e-mærke logo men et skrevet statement ’Vi er e-mærket’ på siden.

E-mærkets placering i punkt A har formodentlig taget en del opmærksomhed fra selve købsknappen. Resultatet var i hvert fald at denne variant performede dårligst. Derudover har det fjernede logo i punkt B betydet en mangel på genkendelighed, så styrken i e-mærket som troværdighedsmarkør ikke har været til stede.

Professionel splittest gav tydeligt resultat

Vores anbefaling til pro-dress.com var, at de i stedet viste et tydeligt e-mærke på tværs af alle landingssider i stedet for de udgaver, de havde testet på. Samtidig tilbød vi dem at en splittest foretaget af et professionelt bureau på baggrund af vores anbefaling.

I den nye test blev forstyrrende elementer fjernet omkring købsknappen, og der blev efterfølgende foretaget splittest på denne opdeling:

A. Telefonnummer i topheader, hvor det normalt har plads – ikke noget e-mærke på webshoppen.

B. Telefonnummer udskiftet med et e-mærket logo i topheader.

Testen blev foretaget af eksternt bureau – Ambition A/S, der har speciale i splittests. Testen er udført i Google Optimize.

Splittestens resultater taler deres eget tydelige sprog:

Resultaterne fra testen fortæller om den positive påvirkning et korrekt e-mærke-logo, på den rette placering, kan give. Er din webshop e-mærket, kan du søge hjælp til den bedste placering af e-mærket i “Ekspertens anbefalinger“, som er en række guide-videoer, vi har udarbejdet i samarbejde med konverteringsoptimerings-ekspert Ole Gregersen.

Kontakt os

Er din webshop endnu ikke e-mærket?

Kontakt vores erhvervskonsulenter og høre mere om alle fordelene ved et medlemsskab af e-mærket:

Glad e-mærket medarbejder
©2022 emaerket.dk