Safetyshop.dk frataget e-mærket

Safetyshop.dk har fået frataget sit e-mærke. Fratagelsen sker efter overtrædelse af følgende punkter i e-mærkets retningslinjer:

  • Pkt. 8.3.1: Manglende efterlevelse af påbud udstedt af e-mærket
  • pkt. 8.3.5: Grov eller gentagen overtrædelse af e-mærkets retningslinjer.
  • pkt. 8.3.6: Når en erhvervsdrivende udviser en adfærd, som er uforenelig med intentionerne bag e-mærket.

Er du kommet i klemme på Safetyshop.dk, sidder vi klar til at hjælpe. Kontakt e-mærkets Medlems- og forbrugerservice.