Applesolutions.dk frataget sit e-mærke

På baggrund af manglende løsning af flere verserende forbrugersager og overskredede tidsfrister har vi valgt at fratage e-mærket fra webshoppen Applesolutions.dk. Fratagelsen sker med udgangspunkt i følgende punkter i e-mærkets retningslinjer:

  • Pkt. 8.3.1: Manglende efterlevelse af påbud udstedt af e-mærket
  • Pkt. 8.3.5: Grov eller gentagen overtrædelse af e-mærkets retningslinjer, og
  • Pkt. 8.3.6: Den erhvervsdrivende udviser en adfærd, der er uforenelig med intentionerne bag e-mærket. 

Er du kommet i klemme på Applesolutions.dk, sidder vi klar til at hjælpe. Se, hvordan her.