Speedyautoparts.dk frataget sit e-mærke

På baggrund af blandt andet manglende besvarelse på henvendelser fra forbrugere har Speedyautoparts.dk fået frataget sit e-mærke. Fratagelsen sker i overensstemmelse med følgende punkter i e-mærkets retningslinjer:

  • Pkt. 8.1.1: Når en erhvervsdrivende har overtrådt e-mærkets retningslinjer eller intentionerne bag e-mærket, og
  • Pkt. 8.1.2: Når en erhvervsdrivende ikke inden for en nærmere fastsat frist har rettet forhold, der er påpeget i forbindelse med eksempelvis løbende kontrol, stikprøve eller en konkret henvendelse. 

Er du kommet i klemme på Speedyautoparts.dk, sidder vi klar til at hjælpe. Se, hvordan her.