Easyshopping.dk i Basta

12. august 2009

Sagen kort: Se Basta's omtale.

Easyshopping.dk (Netco ApS) blev e-mærke certificeret i december 2008. Sagerne omtalt i Basta vedrørte alle handler et andet selskab (også kaldet Easyshopping.dk) som var gået konkurs.

En af afgørelserne fra Forbrugerklagenævnet var ekstraordinært overført til det nye selskab (Netco ApS) som er e-mærket. Et af e-mærkets særlige krav er at e-mærkede netbutikker skal efterleve Forbrugerklagenævnets afgørelser eller indbringe sagen for en domstol.

I det tilfælde fik vi via dialog med forbrugeren og Easyshopping.dk fundet frem til en løsning så forbrugeren fik ca. kr. 17.000,- tilbage.

Både før og efter Basta udsendelsen har vi i e-handelsfonden ikke modtaget ekstraordinært mange henvendelser vedrørende Easyshopping.dk.

Har du en verserende sag med Easyshopping.dk vil vi opfordre dig til at kontakte e-handelsfondens særlige Forbruger Hotline så vi kan hjælpe dig.

©2024 emaerket.dk