Persondatapolitikker

Generelt

e-handelsfonden er en non-profitorganisation, som driver mærkningsordningen e-mærket. Vi behandler almindelige personoplysninger om vores medlemmer og deres ansatte, om personer der tilmelder sig vores nyhedsbrev, eller henvender sig til os skriftligt. Derudover behandler vi personoplysninger i forbindelse med, at en forbruger opretter en sag eller foretager en anmeldelse af et medlem, som er tilknyttet e-mærkets kundescore eller ved besøg på hjemmesiden www.emaerket.dk.

Nedenfor kan du læse mere om hvilke personoplysninger vi indsamler og til hvilket formål samt hvilke rettigheder du har.

Persondatapolitik for forbrugere

For at du kan benytte dig af e-mærkets sagsbehandlingsfunktion, har vi brug for følgende oplysninger:

Relevante oplysninger ift. din handel, så som:

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle din klage. Personoplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i op til 2 år efter sagens afslutning. Dette gør vi, da der er et behov for at kunne dokumentere sagshistorik og adfærdsmønster for e-mærkede webshops.

Når du opretter en sag hos e-mærket, accepterer du, at vi må registrere og behandle de oplysninger, du selv sender til os, herunder evt. følsomme oplysninger. Vi benytter selvfølgelig ikke disse oplysninger til andet end at behandle din sag.

Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Oplysninger afgivet til e-mærket videregives i den udstrækning, det er nødvendigt til den webshop, du har handlet med. Ved udbetaling iht. e-mærkets køberbeskyttelse videresendes personoplysningerne til vores forsikringsselskab.

Persondatapolitik for kunder, der anmelder kunde-/fragtscore

Personoplysninger Når du foretager en bedømmelse af en e-mærket webshop behandles følgende data om dig hos e-handelsfonden:

Formålet med behandlingen er at kontrollere anmeldelserne, således, at der sikres den størst mulige pålidelighed med kundescoren, idet det alene er reelle kunder på webshoppen der kan foretage en anmeldelse.

Anmeldelse Når du handler på en e-mærket webshop, som benytter sig af e-mærkets Kundescore, vil du modtage en mail med opfordring til at bedømme din købsoplevelse. Det er muligt at tilgå linket til at bedømme i op til 30 dage efter, du har modtaget mailen. Det er alene muligt at bedømme en webshop, som du har gennemført et køb på.

Du har ikke mulighed for at ændre en afgivet bedømmelse, når først du har lukket kvitteringssiden.

Din bedømmelse medregnes i webshoppens kundescore i anonym form i 1 år, hvorefter den automatisk slettes.

Alene webshoppen kan se, hvem der har afgivet en bedømmelse, men udadtil vil du være anonym, det vil sige, at identiteten, på de kunder der har bedømt webshoppen, ikke bliver offentliggjort.

Når du har afgivet din anmeldelse, kan du selv vælge, om du ønsker at give yderligere feedback til webshoppen.

Frameldelse af fremtidige opfordringsmails Ønsker du ikke fremover at modtage mails med opfordring til at anmelde e-mærkede webshops, kan du i bunden af den tilsendte opfordringsmail framelde alle fremtidige henvendelser om dette. Din framelding bliver gemt, for at kunne dokumentere og sikre, at du ikke efterfølgende modtager opfordringsmails.

Dataansvar Den webshop, som du har handlet hos, er dataansvarlig for de stamdata, som e-handelsfonden behandler.

Persondatapolitik for tilmeldte til vores webinarer

For at du kan tilmeldes et webinar hos e-mærket, har vi brug for følgende oplysninger:

Vi bruger udelukkende oplysningerne som du selv har afgivet ved tilmelding.

Vi registrerer og videregiver ovenstående oplysninger, hvis det skal bruges for at du kan deltage i webinaret. Kommunikationen omkring webinaret vil foregå på mail.

Personoplysningerne registreres hos e-handelsfonden og bliver slettet 1 måned efter webinaret et blevet afholdt. Dette gør vi, da vi ønsker at have mulighed for efterfølgende at sende materiale ud fra det specifikke webinar, som du er tilmeldt.

Når du tilmelder dig accepterer du, at vi må behandle de indtastede oplysninger til ovenstående formål. Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Vi samarbejder med andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Det har vi sikret ved at indgå databehandleraftaler med dem. I disse databehandleraftaler sikrer vi samtidig en tilstrækkelig beskyttelse af dine oplysninger.

Persondatapolitik for potentielle medlemmer

For at kunne kontakte potentielle medlemmer behandler vi følgende oplysninger

Formålet med behandlingen er at kunne kontakte den relevante person i virksomheden angående medlemskab.

Vi behandler oplysningerne på baggrund af legitim interesse. Hensynet til den registrerede overstiger ikke vores interesse i at behandle oplysningerne, da oplysningerne gives af den registrerede selv, og/eller at personoplysningerne alene vedrører de konkrete personers egenskab af medarbejdere.

Har du selv udfyldt en kontaktformular for et potentielt medlemskab, behandler vi kun de oplysninger du selv har indtastet. Her behandles oplysningerne på baggrund af samtykke.

Personoplysningerne registreres hos e-handelsfonde og slettes efter 12 måneder uden kontakt. URL bliver dog gemt i yderligere 2 år, for at sikre at sikre at webshoppen ikke kommer ind som et potentielt medlem igen i denne periode.

Bliver du medlem kan du læse persondatapolitikken for medlemmer nedenunder.

Persondatapolitik for pre-tjek af din webshop 

Når du tilmelder dig pre-tjek af din webshop, og for at du kan modtage e-mærkets nyhedsbrev, har vi brug for følgende data: 

Formålet med behandling af din mailadresse er at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Formålet med behandling af dit telefonnummer og navn er at kunne kontakte dig i forhold til den juridiske gennemgang af webshoppen. Formålet med behandlingen af virksomhedens juridiske navn og-, selskabsform er at kunne oprette virksomheden som potentielt medlem. Formålet med behandling af url er, at vi kan foretage pre-tjek. 
 Når vi har modtaget dit samtykke til at vi må kontakte dig pr. telefon, sker behandlingen af dit telefonnummer og navn på baggrund af legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f. 
 
Behandling af webshoppens url, virksomhedens juridiske navn og selskabsform sker på baggrund af legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f. 

Efter vi har modtaget dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, sker udsendelsen på baggrund af legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f. 
Vi modtager en rapport fra vores leverandør med data om, hvorvidt nyhedsbrevet er åbnet, og hvilke links der er blevet klikket på.Formålet med denne behandling er at kunne tilrettelægge og højne relevansen af fremtidige nyhedsbreve. 
Denne behandling sker på baggrund af legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f. 
 
Vi videregiver dine data til vores databehandler, som står for udsendelsen af vores nyhedsmail. Virksomhederne behandler udelukkende data på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine data en tilstrækkelig beskyttelse. 
 
Dataved tilmelding af nyhedsbrev registreres hos e-handelsfonden og opbevares, indtil du tilbagekalder dit samtykke for tilmeldingen til nyhedsmailen. Tilbagekalder du dit samtykke for modtagelse af nyhedsbrevet, opbevares din mailadresse i yderligere to år som dokumentation for,at du har været tilmeldt nyhedsbrevet, hvorefter data automatisk slettes. 

Data i forbindelse med kontakt registreres hos e-handelsfonde og slettes efter 12 måneder uden kontakt. URL bliver dog gemt i yderligere to år for at sikre, at webshoppen ikke kommer ind som et potentielt medlem igen i denne periode. 

Bliver du medlem, kan du læse persondatapolitikken for medlemmer nedenunder. 

Persondatapolitik for medlemmer

For at der kan indgås aftale med e-mærket, har vi brug for følgende oplysninger:

En del af oplysningerne stammer fra CVR-registreret og fra de oplysninger som oplyses i forbindelse med oprettelse af medlemskab hos e-mærket.

Vi registrerer og videregiver ovenstående data for at kunne levere den ydelse, der er forbundet med medlemskab af e-mærket. Oplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i løbende kundeforhold. Når medlemskabet ophører og samtlige udeståender er afviklet, opbevares oplysningerne i yderligere 5 år i henhold til bogføringslovens regler. Dog kan oplysningerne gemmes i op til 10 år af hensyn til særlige retskrav eksempelvis i forbindelse med forældelsesfristen i inkassosager.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Persondatapolitik for nedtagning af indhold 

For at indgå en aftale om nedtagning af indhold har vi brug for følgende oplysninger: 

 Vi registrerer og videregiver disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne håndtere samarbejdet. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra b.  Når vi samarbejder med virksomheder, som behandler dine data på vores vegne, må disse ikke bruge data til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine data en tilstrækkelig beskyttelse. 
 
Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne i fem år i henhold til bogføringslovens regler. Dog kan oplysningerne gemmes i op til 10 år af hensyn til særlige retskrav eksempelvis i forbindelse med forældelsesfristen i inkassosager.  

Har man et medlemskab hos e-mærket ved siden af denne ydelse, opbevares oplysningerne i det løbende aftaleforhold. Når medlemskabet ophører og samtlige udeståender er afviklet, opbevares oplysningerne i yderligere fem år i henhold til bogføringslovens regler. Dog kan oplysningerne også her gemmes i op til 10 år af hensyn til særlige retskrav. Se persondatapolitik for medlemmer. 
 
Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden. 

Persondatapolitik for samarbejdspartnere

For at der kan indgås aftale om samarbejde med e-mærket, har vi brug for følgende oplysninger:

Vi registrerer og videregiver disse oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne håndtere samarbejdet. Oplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i løbende aftaleforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne i yderligere 5 år, hvorefter personoplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Persondatapolitik når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

For at du kan modtage e-mærkets nyhedsbrev, har vi brug for følgende oplysninger:

Formålet med at behandling af din mailadresse er at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Formålet med at behandlingen af informationen om du er forbruger, ejer eller medarbejder af en webshop til at tilpasse nyhedsbrevets indhold til din profil.

Efter vi har modtaget dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, sker udsendelsen på baggrund af legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

Vi modtager en rapport fra vores leverandør med oplysninger om nyhedsbrevet er åbner, og hvilke links der klikkes på.
Formålet med denne behandling er at analysere hvad der klikkes på, og derved kan tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve, samt se hvilke der åbnes.
Denne behandling sker på baggrund af legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

Vi videregiver dine data til vores databehandler som står for udsendelsen af vores nyhedsmail. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Personoplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares indtil du tilbagekalder dit samtykke for tilmeldingen til nyhedsmailen. Tilbagekalder du dit samtykke for modtagelse af nyhedsbrevet, opbevares din mailadresse i yderligere 2 år, som dokumentation for at du har været tilmeldt nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

Persondatapolitik i forbindelse med besøg og brug af hjemmesiden

Når du gør brug af e-mærkets kontaktformular, anmelder en fupbutik eller chat behandler vi følgende oplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når du selv aktivt har valgt at gøre brug af chat, kontaktformular eller anmelder en fupbutik. Formålet er at kunne besvare din henvendelse og føre statistik over de henvendelser vi modtager.

Personoplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i op til 6 måneder, hvorefter de slettes automatisk.

Ønsker du at vide mere om vores cookies finder du dem her

Persondatapolitik for medlemmer der vil indgå aftaler med vores samarbejdspartnere

For at vi kan henvise til en aftale med vores samarbejdspartnere, har vi brug for følgende oplysninger:

Vi registrerer og videregiver disse oplysninger, da det er nødvendigt for at kunne etablere samarbejdet mellem dig og vores samarbejdspartner.

Oplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i løbende aftaleforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne i yderligere 5 år, hvorefter personoplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Persondatapolitik i forbindelse med medlemsundersøgelser


Vi bruger Enalyzer til at foretage vores medlemsundersøgelser, som udelukkende behandler oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Personoplysningerne registreres hos Enalyzer, der er databehandler af dine oplysninger.

Ved medlemsundersøgelser videregiver vi Enalyzer følgende oplysninger

Formålet er at kunne føre statistik over de udfyldte besvarelser. Personoplysningerne opbevares så længe man er medlem, på baggrund af legitim interesse for at kunne føre statistik over udviklingen. Ved ophørt medlemskab, bliver personoplysningerne slettet i Enalyzer.

Vi har indgået en databehandleraftale med Enalyzer og sikrer herigennem et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Persondatapolitik ved anmeldelse af svindelshop 

Når du anmeldelser en svindelshop, har vi brug for følgende oplysninger 

Din anmeldelse med evt. bilag opbevares hos e-handelsfonden (e-mærket) i 2 år, hvorefter dine personlige oplysningerne slettes. Dette giver os mulighed for hjælpe politiet i kampen mod it-kriminalitet, og din anmeldelse kan i den forbindelse videregives til politiet 
 
Når du anmelder en svindelshop, accepterer du at vi må behandle de indtastede oplysninger til ovenstående formål. Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden. 

Vi samarbejder med andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Du kan til enhver tid bede os om at slette dine personoplysninger, ved at sende en mail til svindel@emaerket.dk med henvisning til din tidligere anmeldelse. 

 

Databehandlere

Vi samarbejder med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

e-handelsfonden er databehandler i forhold til de oplysninger, som behandles om dig når du anmelder en webshop som er tilknyttet e-mærkets kundescore. e-handelsfonden benytter en ekstern virksomhed (Feedbackhunter ApS) som underdatabehandler. Underdatabehandleren handler alene efter instruks

fra e-handelsfonden og i overensstemmelse med dennes persondatapolitik og formålet med e-mærkets Kundescore.

e-handelsfonden og dennes underdatabehandler har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Videregivelse af personoplysninger De oplysninger om dig, som vi modtager fra webshoppen, er alene tilgængelige for e-handelsfonden eller dennes databehandlere og videregives eller sælges ikke til tredjemand, ligesom de aldrig vil blive brugt i markedsføringsøjemed. Oplysningerne kan alene udleveres til tredjemand som følge af anden lovgivning, ex. i forbindelse med en straffesag.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på jura@emaerket.dk. I tilfælde af at du har givet Google tilladelse til at benytte Google Signals, vil e-mærket også benytte dette.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby www.datatilsynet.dk

©2024 emaerket.dk