Jura Tips & gode råd

Få styr på nyhedsbrevstilmeldingen - ellers kan det blive dyrt

21. juli 2021

Billede har ikke nogen beskrivelse
Billede af Maria Thorning

Maria Thorning-Borgen

Jurist

mtb@emaerket.dk

Som webshopejer har du sikkert været overvejelsen igennem: Hvordan skal jeg lige få lavet nyhedsbrevstilmeldingen, så den både virker fristende for de besøgende, men samtidig også er i overensstemmelse med lovgivningen?

Reglerne om spam har ikke ændret sig væsentligt siden 2013, men ordlyden i bestemmelsen blev med den nye Markedsføringslov i 2017 præciseret efter EU-reglerne. Der er således ikke nye regler om spam, men særligt i forbindelse med indførelsen af GDPR i 2018 har myndighederne lagt pres på webshops for at sikre, at de overholder de allerede eksisterende regler. Regler der skal sørge for, at modtagere af nyhedsbreve reelt aktivt har tilmeldt sig, og at de har tilmeldt sig på et informeret grundlag.

Oplysningskrav til samtykket

I markedsføringsloven og persondataforordningen er der følgende krav til samtykket, der alle skal opfyldes:

Frivilligt: Det skal være kundens eget valg. Det vil sige, at hvis et køb fx er betinget af samtykke til markedsføring, så er det ikke længere frivilligt, og det første krav til samtykke er derfor ikke overholdt.

Specifikt: Det skal klart og utvetydigt fremgå, hvad der gives samtykke til, hvem der gives samtykke til, og hvilket middel der gives samtykke til at bruge. Det kan fx være, om der gives samtykke til at modtage markedsføringsmateriale ved brug af e-mail-kommunikation, sms eller telefonisk kontakt.

Desuden skal det angives, hvilke produkter eller kategorier af produktet der indhentes samtykke til at markedsføre om. Det er dog muligt at formulere relativt bredt, så der kan indhentes samtykke til at fremsende markedsføringsmateriale ”inden for vores produktsortiment”.

Informeret: Du har som erhvervsdrivende ansvaret for at sikre, at den, der afgiver samtykke, har modtaget tilstrækkelig information til at kunne vurdere, om vedkommende reelt ønsker at afgive sit samtykke.

Der er, i datatilsynets vejledningen om samtykke, beskrevet 4 minimumskrav til, hvad der skal informeres om:

- Hvem er den dataansvarlige?
- Hvad er formålet med behandlingen af personoplysninger?
- Hvilke oplysninger behandles?
- Hvilken behandling finder sted?

(Utvetydig) Viljestilkendegivelse: Samtykke kan ske ved erklæring, eller en aktiv handling, men må ikke give anledning til tvivl.

Forbrugeren skal altså med andre ord kunne træffe et aktivt og bevidst valg, om vedkommende ønsker det specifikke nyhedsbrev. Det skal desuden også være nemt for forbrugeren at tilbagetrække samtykket.

Krav til dokumentation af samtykkeafgivelsen


Webshops skal kunne dokumentere, at en nyhedsbrevsmodtager netop har truffet et bevidst valg i forhold til at modtage det pågældende nyhedsbrev.


Der er ikke noget egentlig krav til, hvordan denne dokumentation skal se ud. I princippet kan et samtykke til at modtage nyhedsbreve også afgives mundtligt, men det vil være en stor udfordring for dig som webshop at dokumentere denne samtykkeerklæring, samt at du har overholdt oplysningspligten.

Brud på spamreglerne kan give klækkelige bøder

Hvis du ikke kan dokumentere, om nyhedsbrevsmodtageren har afgivet samtykke til at modtage dit nyhedsbrev, kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse. Bøderne starter nemlig på 10.000 kr. og bliver hurtigt meget højere, hvis du har sendt mange nyhedsbreve ud i strid med spamreglerne. Eller hvis du ikke kan dokumentere, at du overholder spamreglerne.

Derudover kan man også risikere en bøde efter databeskyttelsesreglerne, som potentielt kan være endnu højere.

Vi anbefaler dobbelt opt-in

Det er således kun et krav, at du skal kunne dokumentere, hvem der har tilmeldt sig, og at de aktivt selv har tilmeldt sig. Det kræver imidlertid en løsning, som netop kan klare denne dokumentation.


En teknisk løsning, der understøtter dokumentationskravene, kan derfor være dobbelt opt-in. Dobbelt opt-in er en løsning, hvor forbrugeren aktivt og ad to omgange skal tilkendegive sit ønske om at modtage nyhedsbreve. Den samtykkeindhentning, som der sker ved dobbelt opt-in, sker ved at forbrugeren aktivt skal tilvælge nyhedsbrevet, typisk ved at sætte et flueben i en ”ja tak”-boks i din webshop, fx i købsflowet. Dernæst sendes der en tilmeldingskvittering til forbrugerens mailadresse, hvor forbrugeren skal bekræfte tilmeldingen. Det gør det derfor nemt for dig som webshopejer at dokumentere samtykkeerklæringen, og sikre at ejeren af mailadressen rent faktisk ønsker nyhedsbrevet. Så sikrer du samtidigt, at ejeren af mailadressen selv har tilmeldt sig, hvilket ikke kan dokumenteres ved single opt-in – altså, hvor modtageren ikke efterfølgende skal bekræfte tilmeldingen.


På baggrund af dette vil vi anbefale, at du som webshopejer vælger denne løsning eller en løsning med tilsvarende dokumentationsmuligheder. Husk, at du ikke må forhåndsafkrydse feltet med nyhedsbrevstilmeldingen.

Dobbelt opt-in har flere fordele

Med dobbelt opt-in kan du nemt dokumentere, præcis hvem der har afgivet permission/samtykke, og hvornår afgivelsen har fundet sted. Dette er en central pointe i forhold til spamreglerne. Prisen kan være en lidt højere barriere i forhold til nyhedsbrevstilmelding, men ud over dokumentationsfordelen er der faktisk nogle andre fordele også.

Du får nemlig bekræftet, at mailadressen er vedkommendes egen, og at den er i brug. Desuden vil du vil sandsynligvis også opleve en højere åbningsrate eftersom modtager har taget stilling ad flere omgange til at de gerne vil modtage nyhedsbrev fra netop din webshop. Derfor er dobbelt opt-in en rigtig god løsning for langt de fleste webshops.


Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores jurister på tlf. 44 85 85 90 eller jura@emaerket.dk.

©2024 emaerket.dk