Konfliktmægling hitter på nettet

3. juni 2010

e-handelsfondens Forbruger Hotline og professionel tvistløsningsfunktion har kun eksisteret i lidt over et år, men er allerede nu en stor succes. Siden lanceringen har over 940 forbrugere fået gratis råd og vejledning, heraf har 428 forbrugere fået løst en konkret tvist med hjælp fra e-handelsfondens jurister.

I e-handelsfonden ser vi en støt stigende interesse for den særlige Forbruger Hotline og ikke mindst tvistløsningsfunktionen, som vi lancerede sidste år.

Den stigende interesse skyldes dels at forbrugerne bliver mere og mere bevidste om deres rettigheder, og at man nu som forbruger kan få gratis, hurtig og uvildig hjælp fra en juridisk ekspert, så man ikke står alene.

Hvilke problemer oplever forbrugerne?

Man kan let få det indtryk at de fleste sager handler om store konflikter, hvor det hele er gået i hårdknude og at virksomheden agerer i strid med alle juridiske og etiske regler, men sandheden er dog en helt anden. De sager vi oftest bliver involveret i handler typisk om helt banale og dagligdags uoverensstemmelser eller mangel på kommunikation mellem forbruger og netbutikken.

Det er reelt meget få sager hvor netbutikken bevidst har forsøgt at omgå reglerne, og i de tilfælde har netbutikken omgående fået frataget e-mærket.

95 % af alle sager løst inden for 1 til 2 uger

Vi har til dato løst ca. 95 % af de sager, vi er blevet involveret i inden for en til to uger. Det er heldigvis meget få sager, som vi må henvise til Forbrugerklagenævnet, som er rette instans, hvis der f.eks. er tvivl om fakta.

Klik her og se hvordan Forbruger Hotlinen/tvistløsningen kan hjælpe dig.Klik her og se hvordan Forbruger Hotlinen/tvistløsningen kan hjælpe dig.

Ring til vores Forbruger Hotline på telefon 44 85 85 90.

©2020 emaerket.dk