Jura

Opkrævning af pristillæg skal være tydeligt for forbrugeren

11. september 2020

Lene Mørk Guldborg

Seniorjurist & HR-ansvarlig

lmg@emaerket.dk

Når man som erhvervsdrivende sælger ydelser eller varer, hvor der tillægges gebyrer eller pristillæg, er det vigtigt at have styr på reglerne for den slags opkrævninger. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at informationerne om dette først finder vej til kunden sidst i et købsforløb.

Den altoverskyggende hovedregel er kort og godt, at pristillæg skal oplyses tydeligt og i tilknytning til prisen for den pågældende vare eller ydelse, der bliver markedsført. Det skal oplyses allerede fra første gang, man ser prisen på varen eller ydelsen, uanset om det er på hjemmesiden eller i f.eks. søgeresultater.

Må ikke være vildledende


Det er afgørende, at priser ikke er vildledende. Såfremt en markedsført pris reelt ikke er mulig at opnå, fordi der efterfølgende kommer yderligere og uundgåelige tillæg eller gebyrer oveni prisen, vil det anses som vildledende markedsføring, hvis der ikke samtidig tydeligt oplyses om de yderligere udgifter, der kommer oveni.

Tommelfingerreglen er altså, at der skal oplyses om den samlede pris, den pågældende varer eller ydelse faktisk kan erhverves til. Oplyses der ikke tydeligt om pristillæg, vil der dermed være tale om vildledende markedsføring, da kunden kan vildledes til at tro, at en vare eller ydelse er billigere, end den reelt er.

Miljøtillæg

Udover at man tydeligt skal oplyse om de tillæg, der kan komme oven i prisen, kan det også være afgørende, hvad man kalder det tillæg, der kommer oveni prisen.

Forbrugerombudsmanden har i 2020 fokus på gebyrer/tillæg, der af den erhvervsdrivende begrundes i miljø- eller klimamæssige hensyn.

Det er ikke fordi man ikke må opkræve f.eks. miljøtillæg, hvis der er sådan nogle, men brug af betegnelsen miljøtillæg skal reelt set være begrundet i miljømæssige hensyn. Alt andet vil være vildledende. Man kan altså ikke opkræve et miljøtillæg, fordi man har et ønske om at få kunden til at dække andre udgifter, f.eks. et gebyr for brug af betalingskort, administrationsomkostninger eller andet.c

Hvis man benytter sig af betegnelser som miljøtillæg eller miljøgebyr, skal det dække reelle og konkrete udgifter og være begrundet i miljømæssige hensyn.

Konsekvenser


Opkrævning af gebyrer - herunder gebyrer eller tillæg begrundet i miljømæssige hensyn - er som sagt ét af Forbrugerombudsmandens fokuspunkter her i 2020.

Overtrædelse af vildledningsbestemmelserne kan medføre bøde og politianmeldelse.

Se afgørelsen fra Forbrugerombudsmanden her.

Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte e-mærkets jurister på tlf. 44 85 85 90 eller jura@emaerket.dk.  ©2020 emaerket.dk