Jura

Tavshedsklausuler er ugyldige i forbrugeraftaler

4. september 2020

Lasse Jacobsen

Kommunikationskonsulent

lj@emaerket.dk

Basisbank har handlet i strid med god skik for finansielle virksomheder, vurderer Forbrugerombudsmanden. Vurderingen er blevet lavet på baggrund af en sag, hvor Basisbank efter en klage havde pålagt en forbruger en tavshedspligt som kompromis for et forlig, banken ville indgå med forbrugeren. Forbrugeren måtte hverken privat eller offentligt udtale sig om selve forliget med banken.

Tavshedspligten alene er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ugyldig, og det er altså ikke selve forliget, der er tale om. Der vurderes nemlig at klausulen er urimelig og i strid med hæderlig forretningsskik, står der i Pressemeddelelsen på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Christina Toftegaard Nielsen, Forbrugerombudsmanden, udtaler i forbindelse med sagen:

- Det er kun positivt, hvis forbrugere og virksomheder kan finde mindelige løsninger på
deres tvister. Men det må ikke ske på bekostning af forbrugerens centrale rettigheder som ytringsfriheden og adgangen til juridisk bistand. De rettigheder kan virksomhederne ikke tage fra forbrugerne.

- Det vil naturligvis kunne vanskeliggøre vores håndhævelse af lovgivningen, hvis virksomheder som betingelse for forlig pålægger forbrugere ikke at kommunikere med os. Oplysninger fra forbrugere og andre, der klager til os, har stor betydning for vores arbejde.

Baggrunden for klagen, som forbrugeren rettede henvendelse med til Forbrugerombudsmanden, skal findes i en utilstrækkelig kreditvurdering, som Basisbank havde lavet af deres kunde.

Vil du læse pressemeddelelsen, kan du gøre det her.©2020 emaerket.dk