Tips & gode råd Branchenyt

Udvidet producentansvar for emballage træder i kraft i 2025

31. maj 2024

Udvidet producentansvar for emballage træder i kraft i 2025
Placeholder billede

Josefine René Kristensen

Communications Consultant

jrk@emaerket.dk

De nye regler om udvidet producentansvar for emballage, der træder i kraft i 2025, markerer en vigtig ændring i, hvordan danske virksomheder skal håndtere deres emballageaffald.

Fra 2025 vil danske virksomheder stå over for nye krav, der pålægger dem et større ansvar for håndtering af deres emballageaffald. Hvis du som virksomhed sætter emballage eller påfyldt emballage på det danske marked, har du pligt til, på salgstidspunktet, at forudbetale for indsamling og behandling af emballagen, når det bliver til affald.

Omkring 41.000 virksomheder vil blive påvirket af de nye regler, som kræver, at virksomhederne allerede inden 31. august 2024 har registreret sig og indberettet deres forventede mængder af emballage.

Krav til registrering og indberetning

Virksomhederne skal registrere sig hos Miljøstyrelsen og oplyse de mængder emballage, de forventer at sætte på det danske marked i løbet af det kommende år. Specifikt skal virksomheder, der tilgængeliggør mere end 8 tons emballage om året, indberette disse mængder opdelt efter materialetyper som plast, papir, glas, metal og træ.

Miljøstyrelsen vejleder med eksempler

Producentdefinitionen er stadig åben for fortolkning, men Miljøstyrelsen har udarbejdet nogle eksempler for at hjælpe virksomheder med at afgøre, om de er omfattet.

Se eksemplerne fra Miljøstyrelsen her

Ifølge producentdefinitionen undtages mikrovirksomheder, og her er det fabrikanten der får ansvaret.

Mikrovirksomheder der køber emballage i Danmark:
Det er jeres leverandør, der bliver producentansvarlig, og skal betale for at sætte emballagen på markedet.

Mikrovirksomheder der importerer emballage eller påfyldt emballage til Danmark:
Det er mikrovirksomheden, der bliver producentansvarlig, og skal betale for at sætte emballagen på markedet.

Læs mere om producentdefinitionen her

Formålet med de nye regler

De nye regler har til formål at sikre en mere ansvarlig håndtering af emballageaffald. Ved at pålægge virksomhederne et større ansvar for deres emballageaffald, forventes det, at flere materialer vil blive genanvendt, og mængden af affald, der ender på lossepladser eller i forbrændingsanlæg, vil blive reduceret. Dette er et skridt mod at reducere den miljømæssige påvirkning af emballageaffald og bidrage til at mindske den miljømæssige belastning og fremme bæredygtighed i erhvervslivet.

Konsekvenser for virksomheder

De nye regler vil kræve en betydelig indsats fra virksomhederne for at tilpasse deres processer og sikre, at de opfylder de nye krav. Virksomhederne skal have styr på deres emballageflow og være i stand til at dokumentere de mængder, de tilgængeliggør. Dette kan indebære investeringer i nye systemer og procedurer for at sikre korrekt indberetning og overholdelse af reglerne.

Dansk Erhverv støtter og rådgiver virksomheder

e-mærket kan desværre ikke vejlede om disse regler, men Dansk Erhverv står klar til at støtte de berørte virksomheder gennem denne overgangsperiode. De tilbyder en række webinarer og rådgivningstjenester, der kan hjælpe virksomhederne med at forstå og opfylde deres nye forpligtelser, så I bedst muligt kan håndtere deres emballageaffald og vælge mere miljøvenlige emballageløsninger.

Læs mere hos Dansk Erhverv

Hvad betyder det at være producentansvarlig?

Som producentansvarlig virksomhed bliver man ansvarlig for indsamling og affaldsbehandling af den emballage, man tilgængeliggør. De fleste virksomheder vil vælge at melde sig ind i en kollektivordning, som overtager ansvaret for overholdelse af reglerne. Disse ordninger hjælper virksomhederne med at sikre, at de overholder lovgivningen og kan give vejledning om korrekt håndtering af emballageaffald.

Producentansvarlige virksomheder skal registrere sig senest den 31. august i år ved Dansk Producentansvar og oplyse forventede mængder tilgængeliggjort emballage i 2024, angivet i kilo. Hvis virksomheden tilgængeliggør over 8 tons emballage årligt, skal disse mængder opdeles efter de otte materialetyper: pap, papir, metal, aluminium, glas, plast, mad- og drikkevarekartoner samt træ.

©2024 emaerket.dk