Køberbeskyttelse der bygger bro

Flere undersøgelser viser, at en ordning, der sikrer kundens penge, har betydning for over 90 % af danskerne, når de vælger hvilken webshop, de ønsker at handle på.

Ud over fri adgang til vores succesfulde mæglings- og sagsbehandlingsfunktion er alle kunder på e-mærke certificerede webshops automatisk sikret med op til 10.000 kroner per handel ved køb af fysiske varer.

"Den bedste løsning for dig og din kunde...

 

Med certificeringen af din webshop finder vi, gennem dialog og mægling, den bedste løsning for dig og din kunde i tilfælde af uoverensstemmelser om en handel.

Uden at vores indsats koster dig eller kunden noget, bygger vi således bro, i stedet for at uoverensstemmelsen får lov at eskalere - og kundeforholdet forbliver derfor oftest intakt. 

Med den økonomiske sikring har du desuden en helt unik konkurrence- og markedsføringsfordel i form af et ’up-front’ sikkerhedsnet for dine kunder. Så undgår du at frygten for et muligt tab, i kroner og øre, påvirker kundens købsbeslutning.

 

e-mærkets unikke køberbeskyttelse: Punkt for punkt

Kunder på e-mærkede webshops er helt automatisk dækket af e-mærkets unikke køberbeskyttelse.

Køberbeskyttelsen er GRATIS, og vi hjælper kunden med alle sager uanset beløbsstørrelse!

Køberbeskyttelsen dækker

• Gratis og effektiv sagsbehandling (i snit 30 dage)
• Mægling og dialog mellem webshop og kunde
• Økonomisk sikring på op til kr. 10.000,- pr. handel ved fysiske varer!

Køberbeskyttelsen dækker helt op til 2 år efter varen er leveret!

Mægling og dialog
e-mærket vil som udgangspunkt bistå kunde og webshop med at opnå en rimelig løsning.
I dialogen sørger vi for, at webshoppen og kunden er vejledt om de regler og den praksis, der er på det pågældende område – herunder også hvis der ikke er noget praksis at læne sig op ad. I så fald oplyser vi om hvilke parametre der lægges vægt på ved en vurdering af sagen.

Økonomisk sikring op til 10.000 kr.
Er en mindelig løsning ikke mulig, kan vi sikre kunden økonomisk, hvis kunden har købt en fysisk vare, og vi vurderer, at webshoppen ikke har levet op til sine forpligtelser som e-mærke certificeret i relation til:

• Levering
• Fakturering samt hævning og refundering
• Returnering (herunder værdiforringelse)
• Reklamation og mangler*
• Efterlevelse af afgørelser fra domstole og klagenævn

Dækket i hele 2 år
Køberbeskyttelsen dækker kunden, helt op til 2 år efter varen er leveret, uanset om webshoppen efterfølgende ikke længere er e-mærke certificeret.

Sådan aktiveres køberbeskyttelsen
For at få hjælp skal kunden, senest 60 dage efter et krav er opstået, oprette en sag via vores sagsbehandlingsformular. Her er der mulighed for at uploade de relevante dokumenter, vores jurister skal bruge for at kunne behandle sagen.

Det dækker den økonomiske sikring ikke
Økonomiske tab, kunden kan få dækket andre steder, f.eks. via indsigelsesordningen. Derudover dækker den ikke, hvis webshoppen går konkurs eller lukker, eller i forbindelse med produktansvar, positiv opfyldelsesinteresse, indirekte tab, renter, dækning af ikke økonomiske tab eller i tilfælde af prisfejlssager.

Vejledning ved konkurs
Skulle det ske, at en webshop lukker eller går konkurs, så sidder vores jurister klar til at hjælpe og vejlede ift. rettigheder og dialogen med kurator. Kundens økonomiske tab dækkes dog ikke.

Tilbud om udbetaling
Størrelsen på den økonomiske kompensation, e-mærkets jurister når frem til i behandlingen af kundens sag, er udelukkende et tilbud. Kunden kan vælge ikke at acceptere tilbuddet og i stedet at bringe sagen for en domstol eller et klagenævn. Vælger kunden derimod at acceptere tilbuddet, fraskriver han eller hun sig muligheden for at gå videre med sagen.

e-mærkets forpligtigelser
e-mærket forpligter sig til at sikre, at alle sager af samme type bliver behandlet ens.

 

* I forbindelse med en reklamation/mangel skal den erhvervsdrivende på tilstrækkelig vis og inden for rimelig tid undersøge den pågældende vare. I tilfælde af en afvisning af reklamationen skal den erhvervsdrivende, på tilstrækkelig vis, kunne dokumentere baggrunden for vurderingen, jf. e-mærkets retningslinjer pkt. 4.

Ansøg om e-mærket nu