Hvis webshoppen går konkurs

Som forbruger kan man let blive i tvivl om, hvad man skal gøre, hvis den webshop man har handlet på, pludselig går konkurs. Hvem skal man henvende sig til? Hvilke rettigheder har man? Og hvad med reklamationsretten? Du får svar på dine spørgsmål her. 

Hvad indebærer en konkurs?

En virksomhed kan erklæres konkurs:

  1. Hvis den er ude af stand til at betale sine økonomiske forpligtelser efterhånden som de forfalder, eller
  2. Hvis den manglende betaling ikke skyldes forbigående problemer

En konkurs har til formål at inddrage hele virksomhedens formue og fordele den ligeligt mellem alle kreditorer, dvs. dem som virksomheden skylder penge. Ved en konkurs mister virksomheden og dens ejer retten til at bestemme over sine værdier f.eks. sine varer. De værdier der befinder sig i sælgers varetægt ved konkursdekretet, dvs. den dag konkursen stadfæstes, udgør herefter konkursboet, som bestyres af en kurator, udpeget af skifteretten eller valgt af én eller flere kreditorer.

Hvad er min retsstilling, hvis en webshop går konkurs?

Når et firma går konkurs kan du som forbruger ikke længere gøre dit krav gældende mod sælgeren, og du må i stedet anmelde dit krav i sælgerens konkursbo. Det gælder både ved reklamationer, indløsning af gavekort og ved tilbagebetaling af forudbetalte varer eller ydelser. Du kan få oplyst navnet på den kurator, der bestyrer konkursboet, ved at kontakte retten i den retskreds, som virksomheden hører under.

Ofte får man som forbruger desværre ikke noget ud af at anmelde sit krav i boet, da kravet ofte er småt og kun honoreres, når de store kreditorer har fået deres tilgodehavender.

Hvad kan jeg gøre her og nu?

Jeg har betalt med betalingskort
Har du betalt med betalingskort, kan du i de fleste tilfælde, via din banks indsigelsesordning, få dine penge tilbage, hvis du pga. konkurs ikke har fået leveret din vare. Læs vores guide til brug af indsigelsesordningen, og kontakt din bank og hør nærmere om, hvordan de dækker. 

Min vare er indleveret til reparation
Hvis du har indleveret en vare til reparation i en konkursramt virksomhed, og kan dokumentere dette, så har du krav på at få varen udleveret, da det stadig er din ejendom. Du har desværre ikke krav på at få varen repareret. For at få din vare tilbageleveret skal du kontakte kuratoren. Derefter kan du eventuelt kontakte producenten af varen, og høre om de vil være behjælpelige med reparationen.

Min vare er defekt, og den 2-årige reklamationsfrist er ikke udløbet

  1. Hvis der er tale om en kædebutik, der blot har lukket en enkelt afdeling, kan du ofte henvende dig i en anden af kædens butikker
  2. Den tidligere ejer af butikken hæfter personligt, hvis butikken bliver drevet som et personligt ejet selskab dvs. ikke A/S eller ApS. I disse tilfælde skal du kontakte den tidligere ejer med henblik på at få dækket dit krav. Det kan dog være svært at få sit tilgodehavende retur, da økonomien ofte er så dårlig, at der ingen midler er, men det er et forsøg værd
  3. Du kan prøve at henvende dig til producenten af varen, og reklamere over den der. Du kan dog ikke være sikker på, at producenten uden betaling kan efterkomme reklamationen
  4. Endelig kan du prøve at kontakte den nye ejer af virksomheden, hvis den føres videre. Det vil dog afhænge af den salgsaftale, som den nye og tidligere ejer af virksomheden har indgået, om den nye indehaver overtager den tidligere ejers forpligtelser. Det er normalt ikke tilfældet, og i disse tilfælde skal du henvende dig hos kurator af konkursboet.

Brug for hjælp?

Har du handlet på en e-mærket webshop, der er gået konkurs, kan du altid få hjælp af e-mærkets jurister på tlf.: 44 85 85 90

©2020 emaerket.dk