Hvis webshoppen går konkurs

Som forbruger kan man let blive i tvivl om, hvad man skal gøre, hvis den webshop man har handlet på, pludselig går konkurs. Hvem skal man henvende sig til? Hvilke rettigheder har man? Og hvad med reklamationsretten? Du får svar på dine spørgsmål her.

Hvad indebærer en konkurs?

En virksomhed kan erklæres konkurs, hvis én af følgende 2 punkter er opfyldt:

En konkurs har til formål at inddrage hele virksomhedens formue og fordele den ligeligt mellem alle kreditorer, dvs. dem som virksomheden skylder penge. Ved en konkurs mister virksomheden og dens ejer retten til at bestemme over sine værdier f.eks. sine varer. De værdier der befinder sig i sælgers varetægt ved konkursdekretet, dvs. den dag konkursen stadfæstes, udgør herefter konkursboet, som bestyres af en kurator, udpeget af skifteretten eller valgt af én eller flere kreditorer.

Hvad er mine rettigheder, hvis en webshop går konkurs?

Når et firma går konkurs, kan du som forbruger ikke længere gøre dit krav gældende mod sælgeren, og du må i stedet anmelde dit krav i sælgerens konkursbo. Det gælder både ved reklamationer, indløsning af gavekort og ved tilbagebetaling af forudbetalte varer eller ydelser. Du kan få oplyst navnet på den kurator, der bestyrer konkursboet, ved at kontakte retten i den retskreds, som virksomheden hører under.

Ofte får man som forbruger ikke noget ud af at anmelde sit krav i boet, da kravet ofte er småt og kun honoreres, når de store kreditorer har fået deres tilgodehavender.

Hvad kan jeg gøre her og nu?

Jeg har betalt med betalingskort:

Har du betalt med betalingskort, kan du i de fleste tilfælde, via din banks indsigelsesordning, få dine penge tilbage, hvis du pga. konkurs ikke har fået leveret din vare. Læs vores guide til brug af indsigelsesordningen, og kontakt din bank og hør nærmere om, hvordan de dækker.

Min vare er indleveret til reparation:

Hvis du har indleveret en vare til reparation, i en konkursramt virksomhed, og kan dokumentere dette, så har du krav på at få varen udleveret, da det stadig er din ejendom. Du har desværre ikke krav på at få varen repareret. For at få din vare tilbageleveret, skal du kontakte kuratoren. Derefter kan du eventuelt kontakte producenten af varen, og høre, om de vil være behjælpelige med reparationen.

Min vare er defekt, og den 2-årige reklamationsfrist er ikke udløbet:

Brug for hjælp?

Har du handlet på en e-mærket webshop, der er gået konkurs, kan du altid få hjælp af e-mærkets jurister på:

Skriv til os
©2024 emaerket.dk