Juridisk vejledning til webshops

En væsentlig del af et medlemskab hos e-mærket, er den juridiske vejledning. Den juridiske vejledning er en service til alle de webshops, der er medlem af e-mærket – en service, der blandt andet består af ubegrænset vejledning fra e-handelsspecialiserede jurister på de områder, der vedrører gældende ret omkring e-handel. Servicen bliver brugt flittigt af mange af vores medlemmer, og kommer både dem og deres kunder til gode.

Indledningsvis skal alle nye medlemmer igennem den obligatoriske gennemgang af webshoppen i forbindelse med certificeringsprocessen. Her gennemgår en dedikeret jurist alle de områder på webshoppen, der skal leve op til kravene for en e-mærke-certificering. Når webshoppen opfylder alle kravene, får den adgang til at markedsføre sig med e-mærket.

Se e-mærkets retningslinjer for certificering Læs mere
Juridisk vejledning

Ubegrænset juridisk hjælp

I det øjeblik medlemskab med e-mærket indgås, har man, som webshop, adgang til den ubegrænsede juridiske vejledning. Det vil sige, at man har fri adgang til vores jurister og de andre juridiske services, vi tilbyder.

Vores juridiske vejledning omfatter blandt andet:

Der er stor forskel på de problematikker forskellige størrelser webshops møder. Derfor er vores juridiske vejledning også en tilpasset pallette, så både små og store webshop får den specialiserede hjælp, de har brug for – uanset branchetype.

Hvad hjælper juristerne med?

e-mærkets jurister er specialiserede i de love, der indeholder emner, som vedrører e-handel. Det er dermed også spørgsmål, der er centreret omkring de pågældende emner, som juristerne hjælper vores medlemmer med.

Der er en lang række love og retningslinjer, der binder ind i e-handel. Herunder kan du se hvilke:

Når vores jurister har medlemmerne i røret, er spørgsmålene derfor også mangeartede, men der er en lang række emner, der altid går igen. Det er blandt andet nogle af de nævnte her:

©2022 emaerket.dk