Hele 84 % foretrækker e-mærkede butikker

e-mærket bliver stadig mere populært blandt de danske forbrugere, det viser en brugerundersøgelse foretaget af lavprisselskabet Telmore. Undersøgelsen blev lavet for at afdække danske internethandlendes kendskab og forhold til e-mærket.

Mere end 50 % af de adspurgte i undersøgelsen angav, at de helst handler i e-mærkede butikker, og efter at være blevet informeret om fordelene ved mærket svarede knap 84 % at de vil foretrække en e-mærket butik i fremtiden. Det er naturligvis noget der inspirerer Telmore, der har været e-mærket siden 2005.

"Det har været interessant at se, hvad vores kunder kender til e-mærket og tænker om det. I Telmore er vi glade for, at der findes en mærkning, der sikrer forbrugernes sikkerhed, når de handler på nettet", siger Natasha Brandt, Online Chef i Telmore.

I e-handelsfonden oplever man en stigende tendens til at specielt større virksomheder arbejder hårdt på at styrke deres brand på nettet, og det at lade en tredjemand kigge en over skuldrende sender et klart signal om at kundeservice er noget der prioriteres højt.

"Undersøgelsen ligger fint i forlængelse af den lange række af undersøgelser, interne såvel som eksterne, der det seneste års tid er blevet offentliggjort på e-handelsfondens hjemmeside. Undersøgelserne peger alle sammen på, at e-mærket betyder noget for forbrugeren", udtaler Lars Schmidt Larsen, direktør i e-handelsfonden.

Klik her og læs mere om andre af e-handelsfondens undersøgelser.