Derfor vil vi bekæmpe fupbutikkerne

De udenlandske fupbutikker er ødelæggende for dansk e-handel. Det er både forbrugerne, de erhvervsdrivende og samfundet der lider skade.

Persondata og bankoplysninger i fare

De danske e-handelskunder bliver snydt og bedraget med kopivarer og ugyldige handelsvilkår. Hverken forbrugerorganisationer eller myndigheder kan hjælpe forbrugerne, fordi svindlerne gemmer sig bag forfalskede oplysninger.

Samtidig risikerer de, at deres bankoplysninger og persondata bliver misbrugt og solgt på et illegalt marked. Dukker (kopi-)varen endelig op, kan de se frem til ekstraomkostninger i form af told, moms og andre afgifter.

Endelig kan varemærkeindehaveren stævne forbrugeren, som i sidste ende kan udmønte sig i bødestraf og erstatningskrav fra rettighedshaver til det brand, som er blevet krænket.

Fup koster lovlydige netbutikker dyrt

Hver gang en dansk e-handelskunde – i god tro – køber for 500 kroner på en fupbutik, går en dansk lovlydig netbutik glip af denne omsætning. På længere sigt kan konsekvensen være yderligere omsætningsfald for de erhvervsdrivende, da et øget antal episoder med snyd unægtelig vil afholde flere forbrugere fra at handle på nettet.

Svindlen er også et samfundsproblem

Hvert tilfælde af bedrageri eller anden form for it-kriminalitet, er en sag for det danske politi, hvor et større efterforskningsapparat sættes i gang. Men når de kriminelle gemmer sig bag en mur af forfalsket data, og meget systematisk sletter alle spor, efterspørger det et enormt ressourcetungt arbejde, der sjældent kaster store resultater af sig. Hele arbejdet er finansieret af skattekroner, som kunne bruges på noget langt mere værdiskabende.

Derfor vil vi bekæmpe fupbutikkerne!  

Læs også om mediernes massive interesse for fup på nettet