FAQ om e-mærket

På denne side kan du blive klogere på e-mærket og få svaret på nogle af de spørgsmål, vi ofte møder.

 

 

e-mærket administreres af e-handelsfonden, og er en selvfinansierende non-profit fond. Det betyder, at driften af ordningen betales af de e-mærkede netbutikker, men at fonden ikke skal generere overskud.

Er der alligevel overskud på driften af fonden, skal pengene gå til at støtte e-mærkets formål, som er at fremme dansk e-handel gennem tillidsskabende tiltag til gavn for forbrugere, erhvervsliv og samfund.

Svaret er nej! En beslutning om fratagelse af e-mærket bliver udelukkende truffet på baggrund af e-mærkets retningslinjer.

Hvilke sanktionsmuligheder e-mærket har, samt hvordan de fungerer i praksis, kan du læse om i vejledning om procedurer ved påbud, suspension og fratagelse.

Man kan sidestille e-mærket med medievirksomheder, som har et meget klart skel mellem den redaktionelle og den kommercielle del af virksomheden.

Gode anmeldelser og en masse glade kunder ikke den rigtige måde for os at måle på, når vi godkender netbutikker til e-mærket. Det ville nemlig ikke være retfærdigt, hverken over for netbutikken eller over for forbrugeren.

Hos e-mærket ved vi nemlig, at der altid er to sider af enhver sag, og vi vil altid gerne høre fra begge parter, før vi træffer en afgørelse. På den måde sikrer vi os, at en netbutik ikke bliver straffet, for noget den ikke har gjort, ligesom vi sikrer, man som forbruger ikke kommer i klemme, i en netbutik hvor de dårlige historier, af den ene eller den anden årsag, endnu ikke har set dagens lys.

Ja, en e-mærket netbutik mister ikke nødvendigvis sit e-mærke på grund af enkelte klager. Hos e-mærket er vi dog meget opmærksomme på, hvilke netbutikker, der har flest klager.

Hvis en netbutik har mange klager, kan vi give netbutikken et påbud og herefter foretage suspension/fratagelse af e-mærket. Alle virksomheder kommer på et eller andet tidspunkt i en situation, som får en kunde til at klage, men det er måden, som netbutikken vælger at håndtere og lære af klagen, der er afgørende for e-mærkets vurdering af, hvorvidt den pågældende netbutik kan beholde sit e-mærke.

Der er ikke sat et konkret tal på dette. Beslutningen beror udelukkende på sagens karakter, netbutikkens evne og lyst til at få sagen løst samt om der er et mønster i typen af klager.

Ja, det kan altid betale sig. e-mærkets Forbruger Hotline løser i samarbejde med de e-mærkede netbutikker 9 ud af 10 forbrugersager inden for 14 dage.