Klageinstans

Til e-mærket er knyttet en uafhængig klageinstans, som medlemmer af e-mærket kan indsende klager til i overensstemmelse med e-mærkets retningslinjer.

Hvad kan der klages over?

Medlemmerne kan bl.a. indgive klage over, at vi har truffet afgørelse om at suspendere eller fratage e-mærket fra deres webshop eller har udstedt påbud til dem om at ændre adfærd og/eller overholde retningslinjerne.

Klageinstansens sammensætning

Klageinstansens formand er dommer Elisabeth Michelsen. Derudover består instansen af to forbrugerrepræsentanter samt to erhvervsrepræsentanter.

Forbrugerrepræsentanterne udpeges af Forbrugerrådet og erhvervsrepræsentanterne udpeges af Dansk IT, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finansrådet, HK og Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

Indgivelse af klage

Såfremt et medlem ønsker at indgive en klage, skal den være klageinstansen i hænde senest fire uger efter, at vi hos e-mærket har truffet vores afgørelse.

Når et medlem indgiver en klage, betales et gebyr på 1.000 kr. En klage bliver først taget under behandling, når klagegebyret er betalt. Får medlemmet medhold, bliver gebyret naturligvis betalt tilbage.

Klagen indsendes skriftligt eller elektronisk til e-mærkets sekretariat.

Klageinstansens forretningsorden

I e-mærkets vedtægter § 8 er forretningsordnen for klageinstansen fastsat.

Hent forretningsorden for klageinstans som PDF
©2024 emaerket.dk