Reservation på Mastercard

Har du handlet på en webshop, fortrudt købet, og er pengene nu spærret på dit kort? Hvis svaret er ja, så er du bestemt ikke den eneste, og det er en problemstilling, der er frustrerende for såvel forbruger som for webshoppen. Sagen er nemlig den, at webshoppen intet har at gøre med at pengene bliver reserveret på din konto, og derfor er en løsning som oftest helt ude af deres hænder.

Læs her hvad du kan gøre og få forklaringen på, hvordan reglerne hænger sammen.

Sådan gør du

Om du kan få slettet en reservation, afhænger af de kortholderregler, der fulgte med, da du fik dit Mastercard. Reglerne fra bank til bank minder meget om hinanden, men der er dog variationer, og derfor kan man ikke bare gå ud fra at reglerne er de samme i f.eks. Nordea og Jyske Bank.

Reglerne er dog forholdsvis typiske for de fleste danske pengeinstitutter, og derfor er følgende fremgangsmåde en god rettesnor:

Derfor reserveres dine penge

Når man handler med Mastercard, bliver pengene ikke hævet med det samme, og da man ikke kan hæve et større beløb end der er til rådighed på ens konto, er det nødvendigt for kortudstederen at reservere købsbeløbet, så man er sikker på, at pengene også er på kortet, når de skal trækkes.

©2024 emaerket.dk