Styr udenom svindel

Langt de fleste online køb gennemføres heldigvis uden problemer, men i takt med at e-handel vokser støt og stærkt, kommer der flere kriminelle til, som ønsker at udnytte de mange muligheder for at franarre forbrugerne deres penge, når de handler på nettet.

Antallet af falske webshops er steget voldsomt gennem de sidste par år, og desværre bliver bagmændene dygtigere og dygtigere til at designe de falske webshops, så det næsten er umuligt for dig at gennemskue, at du ikke er landet på en rigtig webshop.

Læs mere

Vi anbefaler naturligvis, at du bruger vores Chrome browserudvidelse SIKKER SHOPPING, når det overhovedet er muligt, fordi det ikke længere er så nemt at finde tegn, der afslører, om det er en falsk webshop, du er i gang med at handle på. Vælger du at handle via fx mobil, hvor SIKKER SHOPPING endnu ikke kan benyttes, er der dog stadig nogle områder, du kan kigge efter, hvis du vil undgå at ikke bliver snydt af svindlere, når du handler online.

Vi har samlet 5 punkter, du bør være opmærksom på,
når du shopper online:

Spot en fupbutik
1

OBS på prisen

En stor del af de falske webshops lokker med meget lukrative priser på kendte mærkevarer. Så hvis prisen er mere end almindeligt fantastisk, kan det være en god idé at slå koldt vandt i blodet.

”Skæve priser” eller priser i en anden valuta end DKK på en webshop, som i øvrigt giver indtryk af at være dansk, er også et faresignal. Det er nemlig de færreste rigtige webshops, som sælger et par sko til ”321 kr.” eller ”43,11 euro”.

I takt med, at svindlerne bliver dygtigere til at efterligne rigtige webshops, er det dog langt fra sikkert, at priserne ser mistænkelige ud.

2

Mærkeligt webshopnavn og -adresse

Vær opmærksom på navnet, som det fremgår i hjemmesideadressen (URL’en) oppe i søgefeltet i din browser. Mange af de falske webshops efterligner rigtige virksomheder og deres webshops ved at vælge navne, der ligner. De kan dog have mærkelige tilføjelser og endelser. Fx: ”navn-på-kendt-brand-denmarkshop.com”.

e-mærkets antisvindel-enhed ser dog flere og flere eksempler på falske webshops med tilforladelige navne. Og at hjemmesiden er et .dk-domæne er langt fra en garanti for, at der ikke er tale om svindel.

3

Underligt sprog

Vær obs på sætninger med manglende ord eller formuleringer, som ikke giver mening. Fx: ”gratis forsendelse løbet 600”. Eller ”Mode går, men stil aldrig”.

De underlige formuleringer kan dog gemme sig, og med hjælp fra AI er svindlerne blevet dygtige til at skrive troværdigt.

4

Tjek ”om-os-siden”

Hvis webshoppen ikke har nogen ”om-os-side” eller et andet sted, hvor du kan læse mere om dem, skal du være opmærksom. Eller hvis historien på ”om-os-siden” er meget overordnet med floskler og ikke giver indtryk af, hvem der står bag webshoppen og hvor den drives fra.

Her kræver det dog, at man bruger tid på at læse i dybden, da svindlerne med hjælp fra bl.a. AI er blevet dygtigere til at opdigte falske historier om webshoppen.

5

Hent ”Sikker Shopping” til din browser

”Sikker Shopping” er et gratis program, som er udviklet i samarbejde med Trygfonden.

Det advarer dig, hvis du forsøger at gå ind på en svindel-side, som er blevet registreret af e-mærkets antisvindel-enhed.

Er du blevet snydt på en falsk webshop?

Er du allerede kommet i klemme på en udenlandsk svindelshop, kan du måske få dine penge igen med indsigelsesordningen. Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt, før du kan gøre indsigelse mod en betaling.

Læs mere om indsigelsesordningen

Anmeld en falsk webshop

Har du spottet en webshop, du tror er svindel, eller er du selv blevet snydt på en af disse svindelshops, så hører vi gerne fra dig. Er der tale om svindel, sætter vi den på vores liste, så andre ikke går i fælden.

Anmeld svindelshop her

Bliv advaret om nye svindelshops

På vores Facebook-side advarer vi jævnligt vores følgere mod nye falske webshops og giver løbende tips om sikker nethandel.

Følg os på Facebook

e-mærket bekæmper svindel

Shop trygt online med SIKKER SHOPPING

Danskerne elsker som bekendt nethandel! Det betyder, at nogle forbrugere indimellem vælger at handle på udenlandske webshops, hvor andre regler gælder, og gældende regler nogle gange ikke bliver håndhævet. Det resulterer i flere og flere sager, hvor danske forbrugere bliver snydt på falske webshops. For at beskytte disse forbrugere, har vi i samarbejde med TrygFonden udviklet SIKKER SHOPPING, som er en browser udvidelse, der hjælper dig lige dér, hvor du handler – nemlig i søgeresultaterne i Google.

Spot fup med sikkershopping
©2024 emaerket.dk