Jura

3 vigtige regler du måske har misforstået

Når det kommer til webshop-drift, er der mange regler at holde styr på. Vi oplever, at der er nogle regler der i særlig grad giver anledning til forvirring hos webshops, når vi giver juridisk vejledning. Læs de 3 vigtige regler du måske har misforstået herunder.

3 vigtige regler du måske har misforstået

#1 – Nej, ordren kan ikke annulleres

Det er en udbredt misforståelse, at en webshop kan annullere en ordre, efter handlen er indgået, hvis varen viser sig at være udsolgt, eller der har været fejl i prisen. Sagen er dog den, at du er som udgangspunkt er bundet af aftalen, når kunden først har accepteret købet. Derfor har han eller hun krav på at få varen til den pris, du har solgt den til og inden for den lovede leveringstid. I praksis betyder det, at du kan ende med at måtte købe varen hos konkurrenten til en højere pris!

I forhold til prisfejl er der dog en lille kattelem, du kan slippe ud af. Såfremt kunden har handlet i ond tro, altså at han eller hun vidste, eller burde have vidst, at der var tale om en fejl, hænger du ikke på den. 

#2 – Der er forskel på reklamation og garanti

Reklamation og garanti er to udtryk, vi ofte oplever, at webshops misforstår. Mange tror, at de dækker over det samme, men det er ikke tilfældet.

Men hvad er så forskellen på dem? Reklamationsretten er en lovfæstet ret, der giver forbrugeren 24 måneder til at reklamere over fejl og mangler ved en vare. Der er ikke mulighed for at forkorte denne periode. En garanti er derimod en valgfri ekstraydelse, som du eller producenten tilbyder dine kunder. Garantien kan være både kortere og længere end 24 måneder. Det eneste krav er, at garantien skal stille kunden væsentligt bedre end den lovfæstede reklamationsret. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du gratis udskifter sliddele på en ny bil inden for det første år eller giver kunden mulighed for at klage over fejl og mangler i fem år.

#3 – Fragtfirmaet har intet ansvar over for kunden ved levering

Når dine kunder handler på din webshop, indgår de en aftale med dig. Derfor er det en fejl, når nogle webshops henviser kunden til fragtfirmaet, hvis pakken er forsinket eller helt er forsvundet i posten. I forbindelse med levering er det således webshoppen, der bærer risikoen, indtil den er leveret til kunden, og den aftale, du måtte have med fragtfirmaet, har ikke noget med forbrugeren at gøre. Derfor skal din webshop opfylde aftalen med forbrugeren inden for den aftalte tid, også selvom der er forsinkelser hos transportfirmaet. Forsinkelser og eventuelle krav på erstatninger mv. må du selv udrede med fragtfirmaet efterfølgende.

©2024 emaerket.dk