Jura

5 ofte stillede spørgsmål fra webshopejere

I vores daglige kontakt med en lang række webshops, er der flere spørgsmål, der går igen. Se, hvilke det drejer sig om, her:

Er købet fortrudt, hvis kunden ikke afhenter sin vare?

Før du betragter en handel som afsluttet og tilbagefører kundens penge, skal du sikre dig, at han/hun rent faktisk ønsker at fortryde sit køb. At varen kommer retur, er nemlig ikke nok i sig selv. Kontakt derfor altid kunden først. Var det en fejl, at varen ikke blev afhentet, dækker kunden omkostningerne ved at fremsende pakken på ny, ligesom han/hun skal dække den returomkostning du har haft, da varen blev sendt retur, forudsat at du har oplyst kunden herom og sendt dette til kunden efter salget på et varigt medie. Ønsker kunden derimod at fortryde, eller svarer han/hun ikke på din henvendelse, må du tilbageføre købsbeløbet fratrukket returomkostningen.

Hvis du ikke kan komme i kontakt med kunden, skal du drage omsorg for varen, som jo fortsat i princippet er kundens ejendom, og give kunden et rimeligt varsel i forhold til, hvornår du ikke længere ønsker at opbevare varen mere. Hvis du ikke kan få afklaret, om kunden ønsker at fortryde eller ej, og hvis det koster dig penge at opbevare varen, kan du under visse omstændigheder kræve disse udgifter betalt af kunden.

Lovgivningen har ikke taget højde for, hvad der sker, hvis ikke kunden afhenter varen. I praksis har Forbrugerombudsmanden dog anført, at man kan udøve sin fortrydelsesret ved at nægte modtagelse af varen eller undlade at hente den på posthuset.

Hvordan er jeg stillet, hvis kundens ordrebekræftelse ender i spamfilteret?

Uanset om kunden har indtastet en forkert mailadresse, eller mailen er havnet i spammappen, er det kundens ansvar. Kunden er ansvarlig for alle de oplysninger, der indtastes i forbindelse med købet, og det er op til kunden selv at sørge for at tjekke, om mailen ved en fejl er blevet markeret som uønsket post.

I en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet, udtaler nævnet: “Det er nævnets opfattelse, at forbrugeren selv er ansvarlig for at indtaste de korrekte oplysninger i forbindelse med købet af flybilletterne, og at den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at gøre en køber opmærksom på at dobbelttjekke oplysningerne, eller at angive e-mailadresse og andre oplysninger to gange.

Må jeg belønne besøgende for et like eller en nyhedsbrevstilmelding?

Det er helt efter bogen at belønne forbrugeren for at tilmelde sig dit nyhedsbrev, så længe man nemt og gebyrfrit kan afmelde sig igen, og så længe man ved at afmelde sig ikke mister belønningen, eksempelvis deltagelse i en lodtrækning. Hvad angår Facebook, er svaret lidt mere diffust. Som reglerne tolkes på nuværende tidspunkt, må du gerne belønne dine besøgende for et like, da det kun bliver vist i deres venners nyhedsfeed. I en sådan situation betragtes Facebookvennerne som ’tilmeldte’ til din besøgendes nyheder. Ved at være venner med din besøgende, har de altså sagt ja til at modtage beskeder om, hvad han eller hun foretager sig på Facebook. Man skal dog kunne frabede sig yderligere henvendelser fra den erhvervsdrivende.

Må jeg bruge ufærdige data, mine besøgende har indtastet, men ikke afsluttet?

Før du må samle på ufærdige data, skal du have tilladelse. Det indhenter du ved at tilbyde forbrugeren en afkrydsningsboks med ’gem kurv’ eller lignende. Uden sådan et kryds har du ikke et sagligt argument for at gemme og benytte oplysningerne.

Hvornår er en vare specialfremstillet?

Baserer fremstillingen af en vare sig på din kundens individuelle valg, er varen specialfremstillet. Kan kunden selv vælge, hvilke mål persiennerne skal have, og persiennerne herefter bliver lavet efter de mål, er der tale om en specialfremstillet vare. Kan kunden derimod vælge mellem flere forskellige standardmål, er varen ikke specialfremstillet. I nogle tilfælde kan en vare dog være specialfremstillet, hvis bestillingen er særlig atypisk eller en omfattende kombination af standardvalg. Dette fremgår af forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, samt tilhørende noter.

©2024 emaerket.dk