Hvem holder vi egentlig med?

20. januar 2012

Vi bliver tit skudt i skoen, at vi ikke har nogen grund til at fratage en netbutik e-mærket, da det jo lige nøjagtig er de e-mærkede netbutikker, der betaler vores løn. Samtidig får vi også på puklen for, at vi i vores kamp for at beskytte de danske forbrugere negligerer de udfordringer og problemstillinger, netbutikkerne står med. Vi er sjovt nok ikke enige i disse udlægninger af virkeligheden.

For os er tilfredse forbrugere ikke lig med dårlige forhold for netbutikkerne, ligesom utilfredse forbrugere ikke er ensbetydende med fede dage for de erhvervsdrivende. Vi ser kort sagt ikke tilfredse forbrugere og glade netbutikker som hinandens modsætninger, men som to sider af samme sag.

Det er næppe et tilfælde, at tallene for nethandelsvækst og forbrugertilfredshed følges ad, og logikken er egentlig ganske simpel. Når forholdende for de nethandlende bliver bedre, køber de mere, hvilket, alt andet lige, kommer såvel vores medlemmer som ikke medlemmer til gode.

Undgå misforståelser med e-mærkets FAQ.e-mærkets FAQ

©2020 emaerket.dk