Sådan bruger du indsigelsesordningen

Hvis du har handlet på nettet og betalt med kort, har du mulighed for at benytte dig af indsigelsesordningen. Herunder kan du læse hvornår indsigelsesordningen kan benyttes, og om hvordan du laver en indsigelse.

Hvornår kan du gøre indsigelse?

Dine muligheder i forhold til at gøre indsigelse afhænger blandt andet af, hvilket betalings- eller kreditkort du benytter, da der er forskelle fra kortprodukt til kortprodukt. Som udgangspunkt kan du dog altid gøre indsigelse, hvis der er trukket et beløb fra din konto, og du kan godtgøre:

  • At du ikke har modtaget varen
  • At du har fortrudt købet, inden du har modtaget varen
  • At der er trukket et højere beløb, end du havde godkendt ved bestillingen

Hvad hvis du allerede har modtaget varen?

Selvom man som udgangspunkt ikke kan gøre brug af indsigelsesordningen, hvis først man har modtaget en vare, er der dog undtagelser. Levering af en forkert vare kan i nogle situationer anses som en ikke-levering. Det kunne f.eks. være, hvis produktet, du modtager, er en kopi/forfalskning af det, du egentlig havde bestilt. Hvorvidt du har mulighed for at gøre indsigelse, efter at have modtaget en vare, vil altid bero på en konkret vurdering hos den enkelt kortudbyder.

Sådan gør du indsigelse

  • Henvend dig til udstederen af dit betalings- eller kreditkort, hvilket oftest er dit pengeinstitut. Inden du kontakter dit pengeinstitut, skal du altid selv søge at løse problemet med den netbutik, du har handlet med
  • Pengeinstituttet skal herefter hjælpe dig med at udfylde en indsigelsesblanket og, såfremt forholdet falder ind under indsigelsesordningen, uden yderligere stillingtagen til indsigelsen tilbageføre beløbet til dig

OBS!

Bankerne kan have interne frister for hvor lang tid efter pengene er hævet, du kan gøre indsigelse. Kontakt derfor altid dit pengeinstitut hurtigst muligt, hvis du ønsker at gøre en indsigelse gældende.