Sådan sikrer e-mærket dig

e-mærket sikrer dig både før, under og efter en handel på nettet. Læs præcis hvordan herunder og se vores lille tegnefilm om e-mærket.

 


Inden en netbutik bliver godkendt til at benytte e-mærket, skal den igennem en grundig godkendelsesproces. Det er din sikkerhed for, at tingene er i orden.

I forbindelse med godkendelsen laver vi blandt andet et baggrundstjek af både ejeren og virksomheden, gennemgår den pågældende netbutik for at sikre, at den lever op til gældende dansk lov og sikrer, at eventuelle rettelser bliver implementeret. Først når alt er iorden, kan netbutikken benytte sig af e-mærket.

Alle e-mærkede netbutikker bliver løbende kontrolleret. det gør vi for at sikre, at netbutikkerne vedbliver at leve op til de krav, der stilles til dem.

Kontrollen foregår både som faste gennemgange af netbutikken, stikprøvekontroller og vigtigst af alt gennem dig. Som kunde er du nemlig den vigtigste del af e-mærkets kontrolfunktion, da du i sagens natur er den eneste, der ved, hvordan netbutikken behandler lige netop dig.

Når du handler på en e-mærket netbutik, får du klar besked, om den kundeservice du kan forvente, inden du handler. På den måde kan du bedre vurdere hele handlen fra køb til levering.

Alle e-mærkede netbutikker skal klart og tydeligt fortælle, om de kan træffes telefonisk og i så fald hvornår. Derudover skal det også være muligt for dig, at se hvor hurtigt du kan forvente svar, hvis du skriver en mail til netbutikken, ligesom der skal være en henvisning til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, så du som kunde ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for et godt råd eller hjælp i en konkret sag.

Når du handler på en e-mærket netbutik, kan du altid betale med betalings- og/eller kreditkort, så du er beskyttet af indsigelsesordningen. På den måde er dine penge sikret bedst muligt.

Alle e-mærkede netbutikker har forpligtet sig til at overholder de oplyste leveringstider. På den måde kan du være sikker på, at leveringstiden ikke bliver brugt som et misvisende konkurrenceparameter, hvor du bliver lokket til at lægge en ordre med løfter om hurtig levering.

Når du handler i en e-mærket netbutik, modtager du samtidig altid en detaljeret ordrebekræftelse direkte i din indbakke. Den giver dig det fulde overblik over alle relevante oplysninger om den aftale, du netop har indgået med netbutikken.

Når du handler på en e-mærket netbutik, kan du være sikker på ikke at blive bundet af ulovlige vilkår, ligesom du får klar besked om vilkårene, inden du handler. Vi sikrer nemlig, at ulovlige aftaler nemt og uden omkostninger kan annulleres.

Når du handler i en e-mærket netbutik, er det lige så nemt at fortryde et køb, som det er at foretage det. Samtidig får du altid en mail, med information om, hvornår du kan forvente at få dine penge tilbage, så snart netbutikken har modtaget varen. Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du tydeligt give netbutikken besked herom, inden for 14 dage fra at du har modtaget varen. Se alle regler i forbindelse med fortrydelse og returnering i vores FAQ om den nye forbrugeraftalelov.

Når du handler i en e-mærket netbutik, er det lige så nemt at reklamere over en vare, som det var at købe den. Det betyder, at du ikke bliver stillet overfor krav om, at du skal udfylde diverse formularer eller sende varen tilbage på en bestemt måde, for at kunne udnytte din reklamationsret.

Samtidig får du, når netbutikken har modtaget varen, altid en mail med information om den efterfølgende proces i behandlingen af reklamationen, så du ved, hvad du kan forvente og hvornår du kan forvente det.

Når du handler på en e-mærket netbutik, får du altid at vide, hvad der sker med de personlige oplysninger du opgiver ifbm. handlen. Det sker ved, at du aktivt skal acceptere netbutikkens aftalevilkår og persondatapolitik, inden du handler.

Samtidig er børn og unge ekstra godt beskyttet, når de handler på en e-mærket netbutik. De kan nemlig ikke afgive personlige oplysninger, medmindre netbutikken sikrer, at oplysningerne kun gives med forældrenes tilladelse; ligesom de ved adgang til spil, chat eller lignende altid skal have mulighed for at være anonyme.

Når du handler på en e-mærket netbutik, slipper du for uønskede nyhedsbreve. De e-mærkede netbutikker oplyser nemlig altid, hvad nyhedsbrevene indeholder, samt hvor ofte de udsendes. Ønsker du ikke længere at modtage et nyhedsbrev, kan det altid afmeldes igen uden besvær.

Samtidig er det, på de e-mærkede netbutikker, altid muligt at deltage i konkurrencer uden samtidig at blive tilmeldt netbutikkens nyhedsbrev.

Oplever du problemer med en e-mærket netbutik, har du altid fri adgang til e-mærkets unikke tvistløsningsfunktion. Her sidder vores dygtige jurister altid klar til at hjælpe og vejlede. I 2013 løste vi mere end 99 % af alle sager.

e-mærkede netbutikker skal efterleve Forbrugerklagenævnets afgørelser samt afgørelser fra Økonomi- og Erhvervsministerens godkendte private klagenævn.

Sidder du med en afgørelse, som en e-mærket netbutik ikke har efterlevet, bør du straks kontakte os, hvorefter vi tager sagen op med netbutikken.

Den pågældende afgørelse skal enten sendes til post@emaerket.dk, eller til:

e-mærket
Generatorvej 8F, 2tv
2860 Søborg