Persondatapolitikker

Persondatapolitik for forbrugere

For at du kan benytte dig af e-mærkets hjælp, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit tlf. nr.

Relevante oplysninger ift. din handel, så som:

 • Ordre- eller fakturanummer
 • Webshoppen, du har handlet på
 • Evt. datoer for køb, modtagelse og returnering
 • Ordrebekræftelsen på dit køb
 • Anden dokumentation, som måtte have relevans for sagens løsning, f.eks. korrespondance med webshoppen
 • En fyldestgørende beskrivelse af din sag

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne behandle din klage. Personoplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i op til 2 år efter sagens afslutning.  Dette gør vi, da der er et behov for at kunne dokumentere sagshistorik og adfærdsmønster for e-mærkede webshops.

Når du opretter en sag hos e-mærket, accepterer du, at vi må registrere og behandle de oplysninger, du selv sender til os, herunder evt. følsomme oplysninger. Vi benytter selvfølgelig ikke disse oplysninger til andet end at behandle din sag.

Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Oplysninger afgivet til e-mærket videregives i den udstrækning, det er nødvendigt til den webshop, du har handlet med. Ved udbetaling iht. e-mærkets køberbeskyttelse videresendes personoplysningerne til vores forsikringsselskab.

Vi samarbejder med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på jura@emaerket.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
www.datatilsynet.dk

 

 

Persondatapolitik for kunder, der anmelder kunde-/fragtscore

Personoplysninger
Når du foretager en bedømmelse af en e-mærket webshop behandles følgende data om dig hos e-handelsfonden: navn, adresse, e-mail, oplysninger om ordren.
Oplysningerne behandles således, at der sikres den størst mulige pålidelighed med kundescoren.

Anmeldelse
Når du handler på en e-mærket webshop, som benytter sig af e-mærkets Kundescore, vil du modtage en mail med opfordring til at bedømme din købsoplevelse. Det er muligt at tilgå linket til at bedømme i op til 30 dage efter, du har modtaget mailen. Det er alene muligt at bedømme en webshop, som du har gennemført et køb på.

Du har ikke mulighed for at ændre en afgivet bedømmelse, når først du har lukket kvitteringssiden.

Din bedømmelse medregnes i webshoppens kundescore i anonym form i 1 år, hvorefter den automatisk slettes.

Alene webshoppen kan se, hvem der har afgivet en bedømmelse, men udadtil vil du være anonym, det vil sige, at identiteten, på de kunder der har bedømt webshoppen, ikke bliver offentliggjort.

Når du har afgivet din anmeldelse, kan du selv vælge, om du ønsker at give yderligere feedback til webshoppen.

Beregning af Kundescore
Kundescoren går fra 0 til 10 og udregnes på baggrund af forholdet mellem antallet af tilfredse og utilfredse bedømmelser de seneste 12 måneder. Kun de kunder, der har bedømt deres købsoplevelse, tæller med, og alle kunder spørges på samme måde. Udgangspunktet for kundescoren er, at hvis alle shoppens bedømmelser er positive, giver det en score på 10, mens en webshop med udelukkende negative bedømmelser får en score på 0.

Frameldelse af fremtidige opfordringsmails
Ønsker du ikke fremover at modtage mails med opfordring til at anmelde e-mærkede webshops, kan du i bunden af den tilsendte opfordringsmail framelde alle fremtidige henvendelser om dette. Din framelding bliver gemt, for at kunne dokumentere og sikre, at du ikke efterfølgende modtager opfordringsmails.

Har du fortrudt, at du er blevet frameldt, kan du kontakte os på info@emaerket.dk.

Dataansvar
Den webshop, som du har handlet hos, er dataansvarlig for de stamdata, som e-handelsfonden behandler.

Databehandlere-handelsfonden er databehandler i forhold til de oplysninger, som behandles om dig. e-handelsfonden benytter en ekstern virksomhed (Feedbackhunter ApS) som underdatabehandler. Underdatabehandleren handler alene efter instruks fra e-handelsfonden og i overensstemmelse med dennes persondatapolitik og formålet med e-mærkets Kundescore.

e-handelsfonden og dennes underdatabehandler har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Videregivelse af personoplysninger
De oplysninger om dig, som vi modtager fra webshoppen, er alene tilgængelige for e-handelsfondens databehandler og videregives eller sælges ikke til tredjemand, ligesom de aldrig vil blive brugt i markedsføringsøjemed. Oplysningerne kan alene udleveres til tredjemand som følge af anden lovgivning, ex. i forbindelse med en straffesag.

Indsigt og ændring
Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine stamdata. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger om dig, der behandles. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den webshop, hvor du har handlet.

Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
www.datatilsynet.dk

 

 

Persondatapolitik for medlemmer

For at der kan indgås aftale med e-mærket, har vi brug for følgende oplysninger:

 • URL på webshop
 • CVR-nr.
 • Antal ansatte
 • Virksomhedens juridiske navn
 • Selskabsform (ved personligt ejet selskab, navnet på ejeren)
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Tlf. nr.
 • E-mailadresse til fakturering
 • Etableringsår
 • Kontaktpersons navn
 • Kontaktpersons e-mailadresse
 • Kontaktpersons tlf. nr. (direkte eller mobil)

En del af oplysningerne stammer fra CVR-registreret og fra de oplysninger som oplyses i forbindelse med oprettelse af medlemskab hos e-mærket.

Vi registrerer og videregiver ovenstående data for at kunne levere den ydelse, der er forbundet med medlemsskab af e-mærket. Oplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i løbende kundeforhold. Når medlemsskabet ophører og samtlige udeståender er afviklet, opbevares oplysningerne i yderligere 5 år i henhold til bogføringslovens regler. Dog kan oplysningerne gemmes i op til 10 år af hensyn til særlige retskrav eksempelvis i forbindelse med forældelsesfristen i inkassosager.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Hvilke oplysninger videregiver vi og hvorfor?
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Enkeltpersoner ansat hos den erhvervsdrivende har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der behandles om den pågældende.
Menes oplysningerne at være unøjagtige, kan man have ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette persondata, hvis vi bliver bedt om det. Det kan f.eks. være hvis data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Hvis man mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen kan man skrive til os på: info@emaerket.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
www.datatilsynet.dk

 

 

Persondatapolitik for samarbejdspartnere

For at der kan indgås aftale om samarbejde med e-mærket, har vi brug for følgende oplysninger:

 • URL
 • CVR-nr.
 • Virksomhedens juridiske navn
 • Selskabsform (ved personligt ejet selskab, navnet på ejeren)
 • Adresse
 • Postnr. og by
 • Tlf. nr.
 • E-mailadresse
 • Etableringsår
 • Kontaktpersons navn
 • Kontaktpersons e-mailadresse
 • Kontaktpersons tlf. nr. (direkte eller mobil)

Vi registrerer og videregiver disse oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne håndtere samarbejdet. Oplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares i løbende aftaleforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne i yderligere 5 år, hvorefter personoplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Enkeltpersoner ansat hos den erhvervsdrivende har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der behandles om den pågældende.
Menes oplysningerne at være unøjagtige, kan man have ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette persondata, hvis vi bliver bedt om det. Det kan f.eks. være hvis data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Hvis man mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen kan man skrive til os på: info@emaerket.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
www.datatilsynet.dk

 

 

Persondatapolitik når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

For at du kan modtage e-mærkets nyhedsbrev, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse

Vi behandler kun dine personoplysninger, når du udtrykkeligt har givet samtykke til, at vi må sende nyhedsbrev.

Vi registrerer og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne sende nyhedsbrev i overensstemmelse med det, som du har givet samtykke til.

Personoplysningerne registreres hos e-handelsfonden og opbevares indtil samtykket trækkes tilbage. Trækker du dit samtykke tilbage opbevares din mailadresse i yderligere 2 år, som dokumentation for at du har været tilmeldt nyhedsbrevet, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage, enten ved at skrive en mail til jura@emaerket.dk eller via et afmeldingslink i nyhedsbrevet.

Den dataansvarlige hos e-mærket er e-handelsfonden.

Vi samarbejder med virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på jura@emaerket.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5               
1300 København K
www.datatilsynet.dk