Jura Om e-mærket

pulje-braende.dk frataget e-mærket

16. februar 2023

Et medlem har fået frataget e-mærket
Billede af Jens

Jens Muff Enevoldsen

Jurist

jme@emaerket.dk

Pulje-braende.dk har fået frataget deres e-mærke. Det er gjort på baggrund af overtrædelse af e-mærkets retningslinjer på følgende punkter:

8.3.1 Manglende efterlevelse af påbud udstedt af e-mærket

8.3.2 e-mærket har været suspenderet, og den erhvervsdrivende har ikke ændret sin adfærd væsentligt

8.3.4 den erhvervsdrivende overtræder e-mærkets retningslinjer i suspensionsperioden,

8.3.5 grov eller gentagen overtrædelse af e-mærkets retningslinjer

8.3.6 den erhvervsdrivende udviser en adfærd, der er uforenelig med intentionerne bag e-mærket

©2024 emaerket.dk